IEBF	logo

Reisebrev og referater fra Internasjonale debra møter

2008: Debra International Congress i Mechelen Belgium

Innlegg skrevet av Gun Kamfjord og Hanne Noer

2007: Reisebrev ifm. debra ”International konferanse”

1 – 4 nov. 2007, Avignon Frankrike

Skrevet av Bjørn Ingebrigtsen

2004: Referat fra DEBRA Europa i Stuttgart, 15 – 17 Oktober

Skrevet av Kris Aaseth

2003: Reisebrev fra debra Europa EB konferanse i Sveits

Skrevet av Ruth Bernssen Bø

2001: Reisebrev fra debra Europa EB konferanse Dubrovnik, Croatia.

Skrevet av Ruth Bernssen Bø


Uten særskilt avtale med debra Norge er enhver bruk av bilder som ligger på denne nettsiden ikke tillatt.

(c) 2009 debra Norge

Attend IT