IEBF	logo

DEBRA NORDEN SAMARBEID

 

debra Norden er en løs sammenslutning av debra foreningene i Norge , Sverige og Finland og ble "stiftet" i 1998 på et debra Europa møte. Ideen vokste og man hadde det først møte, bare de nordiske landene,  i Gøteborg 1999.

                              
Årlige Skandinaviske møter i forbindelse med debra Internasjonale årsmøte.
Når vi har jobbet med prosjekter eller ser behov for å møtes mer enn en gang, har vi søkt Nordiska ministerråd om midler til et ekstra Nordisk møte, dette har vi fått. Møtene bytter vi på å ha i de forskjellige Nordiske landene.
Foreningene har til sammen ca. 550 medlemmer.
Får å få danskene med i debra organisasjonen, hadde vi Nordisk møte i Danmark 2003. debra Danmark ble stiftet for andre gang.
Vi har arbeidet sammen om 4 store prosjekter:
Skandinavisk EB konferanse for helsepersonell i Oslo, Norge, 2002. Vil du ha mer informasjon, klikk her
Skandinavisk EB konferanse for helsepersonell i Stockholm, Sverige, 2005
debra Europa møte i Stockholm, Sverige, 2005. Vil du ha mer informasjon, klikk her
Skandinavisk EB konferanse for helsepersonell i Helsinki, Finnland.
Vil du ha mer informasjon, klikk her                                                          

EB2002 vi ordner mapper
Vi jobber for harde livet for å alle mapper etc på plass før den først EB knoferansen i Skaninavia 2002, I Oslo; begynner
Tobias og Heidi
Tobias og Heidi på middagen EB2002 i Oslo
EB2005 vi ordner navntags
Her jobber igjen debra Norden for full fart for å få alt klart til EB2005 og debra Europamøte 2005 i Stockholm
debra Europamøte 2005
Her koser vi oss med middag på Europamøtet i Stockholm 2005. Her sitter 4 blad Ninaer og Elisabeth.
Monica, Tobias og Sol
Konferansemiddag,EB2005, og Monica(leder debra Sverige) holder velkomst tale samtidig som hun holder en tale for Tobias
Jan, Malin og Ruth
Uhøytidlig debra Norden møte Helsinki 2008
Jussi og Kris
Her er Jussi og Kirs i dyp diskusjon EB2008, Helsinki
Jesper, Liina, Ruth, Jussi og Kris
Panel debatt EB2008, Helsinki

Uten særskilt avtale med debra Norge er enhver bruk av bilder som ligger på denne nettsiden ikke tillatt.

(c) 2009 debra Norge

Attend IT