IEBF	logo

Likepersonsordningen i DEBRA Norge

 

Hva er likeperson?

DEBRA norges likepersoner er personer som har selv eller er i nær kontakt med EB Simplex, Junksjonal eller Dystofisk. Og er ett tilbud til de av våre medlemmer som ønsker å snakke med eller få praktisk hjelp fra noen som har egenerfaring fra situasjoner tilsvarende en man er oppe i.

Likepersoner klikk her

Les mer om likepersoner klikk her

DEBRA Norge har ett nett av likepersoner. Likepersoner er ikke en erstatning for det profesjonelle hjelpeapparatet, men ett suplement.

Våre likepersoner kan benyttes som : - samtalepartnere, bidra med praktiske råd om stell og kompresser, delta som "moralsk støtte" på møter med hjelpeapparatet ol..

Våre likepersoner er representative for de ulike diagnosetypene og ha mye erfaring de ønsker å dele. Likepersonene kommuniserer ser imellom og det er derfor mulig å få hjelp uansett hvem du kontakter.

Våre likepersoner har underskrevet en erklæring med følgende ordlyd :
"Jeg forstår at jeg i mitt arbeid som likeperson vil kunne få kjennskap til forhold som det av hensyn til medlemmet, pårørende eller andre er nødvendig å bevare taushet om. Taushetsplikten gjelder også etter at jeg har avsluttet."

 


 


Uten særskilt avtale med debra Norge er enhver bruk av bilder som ligger på denne nettsiden ikke tillatt.

(c) 2009 debra Norge

Attend IT