IEBF	logo


DEBRA Norge

 

 

 

Hva er EB?

klikk her

 

Innmeldingsskjema: klikk her

           SISTE NYTT

Kurs for foreldre med barn med spesielle behov

Trykk her er brosjyren

 

http://www.kk.no/livet/sanja-25-har-en-sjelden-hudsykdom-som-gir-blemmer-og-sar-68669632

 

 
Den nye reviderte listen, Produkt- og prisliste - EB,  gjeldende fra 1. juli er her.

 

 

 

 

 http://www.altomdinhelse.no/sjeldne/faar-saar-og-blemmer-av-lett-beroring

 

 

Senter for sjeldne diagnoser 

sjeldnediagnoser.no finner du kursoversikten for 2017.

Du kommer direkte til kursoversikten for 2017http://www.sjeldnediagnoser.no/?k=sjeldnediagnoser%2FKursoversikt&aid=16660

 

Med vennlig hilsen

Synne Heivang

Senter for sjeldne diagnoser

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Oslo universitetssykehus HF

Tlf: 23 07 53 40 (eksp)

www.sjeldnediagnoser.no

 

Produkt- og prisliste  

 

 

 

For meir informasjon klikk her


Les meir her

Brev til foresatte

Direkte link om kurset: http://www.sjeldnediagnoser.no/?aid=16295&k=sjeldnediagnoser

 

 

 

FACE  IT

.  Det er craniofacial, Iktyose foreningen og DEBRA


Face it flayers -- informasjonsbrosjyre, trykk her

Informasjon til foreldre, foresatte, trykk her

 

Tusen takk

 

 

DEBRA Norge sitt minnefond.

.

Kontonummer: 1638.15.41529 (DEBRA Norge)


For den som bruker en bank i andre land:
IBAN NO43 1638 1541 529
BIC DNBANOKKXXX

 

 

 

 Det er opprettet minnefond ved Heidi Elisabeth Ellingsen Silseths bortgang Les meir her

 

Referat fra EB-Clinet konferansen i London

www.eb-clinet.org/meetings-trainings/3rd-eb-clinet-conference-2015.html

 

:-):-D8-)

BUFETAT

har samlivskurs i 2016: Brosjyre

 

:-) :-) :-)

 

Senter for sjeldne diagnoser

kursoversikten for 2016 komen

http://sjeldnediagnoser.no/?k=sjeldnediagnoser/Kursoversikt&aid=15454

:-):-D8-)

Samtykke til registrering i register for sjeldne diagnoser.

www.sjeldnediagnoser.no

Ta gjerne kontakt med meg hvis noe er uklart!

 

Vennlig hilsen

Birgitte Bjerkely

Nestlederfunksjon

Senter for sjeldne diagnoser

 

:-):-D8-)


www.barnsbeste.no

 

Mvh

Gunder Chistophersen

 

 :-):-D8-)

Senter for sjeldne diagnoser er et

landsdekkende kompetansesenter for cirka 70

sjeldne diagnoser. De tilbyr informasjon og

diagnose.

KURSOVERSIKT

http://www.sjeldnediagnoser.no/?k=sjeldnediagnoser%2FKursoversikt&aid=14713

https://www.facebook.com/sjeldendiagnose

:-):-D8-)


http://www.eurordis.org/eyrd2019

 

 

 

 


Uten særskilt avtale med debra Norge er enhver bruk av bilder som ligger på denne nettsiden ikke tillatt.

(c) 2009 debra Norge

Attend IT